Ako a kde nosiť snubný a zásnubný prsteň?

svadobné snubné prstene

5
(3)

Odkiaľ pochádza tradícia nosenia prsteňov a na ktorý prst sa nasadzuje zásnubný alebo snubný prsteň? Aká symbolika sa skrýva za prsteňmi a ako rozoznáme snubný a zásnubný prsteň od iných prsteňov? A je nosenie prsteňov naozaj prevažne ženská záležitosť? Zistite to v tomto článku.

Symbolika spojená s prstencami

Symboly sú všade okolo nás a v každodennom zhonu na ne niekedy ani nemáme čas myslieť. Význam krúžkov však dnes neodvodzujeme. Spája sa s antickým obdobím a odkazuje na Prometeov odvážny čin. Prométheus sa zapísal do histórie ako grécky hrdina. Keď Zeus rozhodol, že ľudia majú priniesť bohom obety za to, že ich nechajú žiť, Prométheus pripravil dve hromady a dal Diovi určiť, čo majú ľudia obetovať bohom a čo si môžu nechať. Na jednej hromade bolo mäso pokryté kožou, na druhej boli kosti pokryté tukom. Zeus si pozorne prezrel obe hromady a keďže očakával, že vo výbere bude háčik, rozhodol sa, aby ľudia obetovali bohom kosti s tukom. Ľudia sa tak rozhodli pre výživné mäso a Dia zachvátil hnev, pretože bol oklamaný.

Zeus sa v hneve rozhodol vziať ľuďom všetok oheň spolu s vetrom, aby nemali ako uvariť mäso. Prométheovi však bolo ľúto, že ľudia večer mrznú a jedia surové mäso, a tak ukradol oheň z Olympu a dodal ho ľuďom späť. Zeus vo svojom hneve nemohol nechať tento čin nepotrestaný, a tak prikázal Héfaistovi, aby ukoval reťaz, ktorou Prometea pripútal k vrcholu skaly v pohorí Kaukaz. Očakával, že Prométheus ho čoskoro požiada o odpustenie. Ale on to neurobil a Zeus sa rozhodol sprísniť jeho trest. Každý deň priletel k Prométheovi orol menom Ethon a vytrhol mu pečeň, ktorá mu do druhého dňa dorástla. Prométhea po 12 generáciách oslobodil Héraklés, ktorý šípom zastrelil orla. Prométheovi dovolili vrátiť sa na Olymp pod podmienkou, že bude nosiť na prste jedno z očiek reťaze, na ktorej bol umiestnený kus kaukazskej skaly, ku ktorej bol pripútaný.

Prsteň sa tak stal pre Prometea pripomienkou utrpenia, ktoré denne prežíval, ale aj symbolom jeho dobrosrdečnosti, ktorá vyplývala z jeho odvážneho činu obetovania sa pre dobro ľudí. Prsteň sa stal mocným symbolom lásky a odhodlania, ktoré všetko prekoná.

Putovanie históriou alebo symbolika svadobných obrúčok predtým a dnes

Symbolika snubného prsteňa bola známa už obyvateľom starovekého Egypta, ktorí si prstene plietli z rôznych neodolateľných materiálov, ako napríklad z konope alebo trstiny z Nílu. Postupne sa však prešlo na pevnejšie a odolnejšie materiály, ako je koža, kosť alebo slonovina. Egypťania verili, že hlavná žila zo srdca vedie priamo do prstenníka na ľavej ruke (známeho aj ako žila lásky), preto na tomto prste nosili prstene ako symbol lásky a dôvery k druhej osobe. Dôkazy o používaní snubných prsteňov sú doložené v hieroglyfických nápisoch starých Egypťanov. Prstene sa považovali za symbol spoločnej budúcnosti, lásky a muži nimi vyjadrovali dôveru v manželku, že sa dokáže postarať o ich spoločný domov.

V starovekom Ríme sa prstene vyrábali aj z pevných materiálov, napríklad zo železa, ktoré predstavovalo pevnosť a súdržnosť vzťahu. Prsteň mal však trochu inú symboliku. Predstavovala vlastníctvo a dávala sa otcovi nevesty ako určitý druh platby za novomanželku. Prsteň tak vyjadroval nielen vernú lásku, ale aj nadradenosť muža nad ženou. Rimania obohatili prstene o nové prvky a vyryli na ne rôzne nápisy, symboly a kamene. V neskorších dobách si manželia dávali prstene z drahých kovov, ktoré slúžili ako symbol dôvery, že sa žena postará o mužov cenný majetok. Rimania, podobne ako Egypťania, verili, že najlepšie miesto na nosenie prsteňa je štvrtý prst ľavej ruky, ktorý je spojený so srdcom. V tejto kultúre bolo bežné, že rímske ženy vlastnili dva prstene. Jeden na nosenie doma a druhý na nosenie na verejnosti.

Neskôr, v stredoveku, sa prsteň spájal aj so sexualitou a bol symbolom panenstva a cudnosti. Vo vyšších vrstvách šľachtickej spoločnosti sa zdôrazňovala čistota drahokamov a ich význam. Najcennejšie boli prstene s rubínmi. Po objavení diamantových baní v Afrike výrazne vzrástol dopyt po diamantových prsteňoch a exkluzivita tohto minerálu sa nestratila dodnes.

Svadobné obrúčky sa vnímali rôzne v závislosti od kultúry. Treba však poznamenať, že všetky sú si veľmi blízke. V dávnejších dobách si muž nasadil na prst ženy snubný prsteň, aby ostatným ukázal, že žena je jeho. Neskôr prsteň označoval znak domova, ktorý obaja manželia chránili. Dnes si mladomanželia dávajú prstene na dôkaz vzájomnej lásky. Kruh, ktorý prsteň predstavuje, symbolizuje nekonečnú lásku. Niektorí historici dodávajú, že prsteň symbolizuje dve polovice, ktoré sú spojené do neoddeliteľného celku. Je tiež znakom vzájomnej vernosti, spokojného domova, rodinnej súdržnosti a neporušiteľného sľubu. Pri niektorých obradoch sa pred nasadením prsteňa vyslovujú slová: „Prijmite tento prsteň na znak mojej vernosti a lásky.“

Symbolika umiestnenia prsteňa

Palec

Prsteň umiestnený na palci sa spája s bohatstvom a mocenským postavením. Nositeľ tak vyjadruje svoju nespútanú odvahu a smelosť. Na praktické účely je najvhodnejší prsteň s hladkými okrajmi, ktorý sa nosí na palci. Keďže je umiestnený na okraji ruky, je možné, že prsteň s kameňmi alebo rustikálnym usporiadaním by sa zachytával o oblečenie a mohol by prekážať pri bežných činnostiach. Aj prstene so zaoblenými hranami však môžu upútať pozornosť a dokonale tak doplniť iné prstene na ruke.

Ukazovateľ

Prsteň umiestnený na ukazováku sa môže niekomu zdať nezvyčajný. Ak považujeme palec za úchopový prst, ukazovák sa stáva krajným prstom. Preto sa odporúča nosiť na ňom prstene, ktoré sa pri každodenných činnostiach nezachytávajú o oblečenie. Naši predkovia však bežne nosili prstene na ukazovákoch. Na tento prst sa prednostne nasadzovali prstene, ktoré sa dedili z generácie na generáciu a označovali spoločenské postavenie alebo rodinnú príslušnosť.

Stredný prst

Prsteň umiestnený na prostrednom prste môže evokovať extravaganciu a priťahovať pozornosť. Vďaka ideálnemu umiestneniu v strede ruky sa môžete odvážiť a nosiť väčšie a výraznejšie prstene na prostredníku ako na ostatných prstoch.

Prsteň na ruke

Prsteň umiestnený na prstenníku je úplne prirodzený. Koniec koncov, práve vďaka tejto tradícii dostal štvrtý prst svoje meno. Prsteň je silne spojený s tradíciou navliekania a nosenia snubného prsteňa. Avšak to, či je vhodné nosiť snubný prsteň, ktorý je symbolom lásky a partnerstva, na pravej alebo ľavej ruke, závisí od komunity. Symbolika sa v jednotlivých krajinách líši, ale všade prsteň na prstenníku znamená zväzok lásky. V Európe jednoznačne prevláda tradícia nosenia zásnubného a snubného prsteňa na prstenníku ľavej ruky. Zvyčajne sa snubný prsteň nasadzuje ako prvý, a preto je bližšie k srdcu. Za ňu sa potom umiestni zásnubný prsteň. Táto kombinácia však v žiadnom prípade nie je pravidlom a ak vám dva prstene na prstenníku nevyhovujú, nie je hriechom presunúť zásnubný prsteň na iný prst. Ak sa však rozhodnete nosiť oba prstene na prstenníku, je vhodné premyslieť si dizajn snubného prsteňa ešte pred jeho kúpou, aby oba prstene štýlovo ladili a nepriťahovali príliš veľa neželanej pozornosti.

Malíček

Prsteň na malíčku sa spája s vyjadrením príslušnosti k rodine. Niektoré prstene sa dávali na malíček s emblémami alebo symbolmi spoločností. Malíček je najmenej používaný prst, a preto na ňom prsteň krásne sedí a pri žiadnej činnosti príliš nevisí, aj keď je to krajný prst.

Svadobný vs. zásnubný prsteň

Ako už bolo uvedené vyššie, muži v minulosti nenosili prstene symbolizujúce partnerskú lásku a ich nosenie sa spájalo najmä so ženami. Až do 15. storočia sa však nerozlišovalo medzi zásnubným a snubným prsteňom, a preto žena nosila jeden prsteň, ktorý jej bol nasadený počas svadobného obradu.

Prstene mali v histórii ľudstva rôzne podoby. Zatiaľ čo prvé boli upletené z trstiny, ďalšie boli vyrobené z odolných kovov, až sa nakoniec zmenili na prstene, ktoré poznáme dnes. Prstene s nápismi, symbolmi, kameňmi alebo inými očarujúcimi ozdobami. Na vnútornej strane snubných prsteňov je najčastejšie vyryté meno partnera, s ktorým vstupujeme do zväzku, a dátum obradu. Ďalšie zdobenie prsteňov závisí od požiadaviek a štýlu novomanželov.

Zásnubný prsteň

Zásnubný prsteň zvyčajne dáva žene jej partner vo chvíli, keď ju požiada o ruku. Prijatím prsteňa mu dokazuje svoju vernosť a potvrdzuje, že súhlasí s uzavretím manželského zväzku. Zásnubný prsteň sa od bežného prsteňa odlišuje podľa dvoch základných kritérií. Prsteň, s ktorým sa žena žiada o ruku, by mal byť jednoduchý bez výraznejšej výzdoby, ktorá by odvádzala pozornosť od kameňa, ktorý by mal byť hlavným prvkom a pýchou prsteňa. Diamanty alebo drahé kamene sú považované za nezničiteľné a večné – rovnako ako láska. Niekedy sa počet kameňov na prsteni považuje za počet rokov, počas ktorých by sa mala konať svadba. Ak je teda prsteň zdobený jedným dominantným kameňom, svadba by sa mala uskutočniť do roka a do dňa. Zásnubný prsteň by mal byť zdobený bielym kameňom, ktorý symbolizuje nevinnosť a čistotu, na ktorú sa v minulosti pri svadbe veľmi dbalo. Najčastejšie sa volia brilianty, kubické zirkóny alebo perly. Najobľúbenejším kovom je žlté a biele zlato alebo platina.

Zásnubné prstene bývajú doménou žien, zatiaľ čo muži ich nemajú príliš v obľube. Často však žena po žiadosti o ruku daruje partnerovi hodinky, opasok, kravatu, kvalitnú peňaženku, retiazku alebo iné praktické doplnky. Alternatívou môže byť aj zážitkový poukaz, dovolenka alebo wellness pobyt.

Svadobné obrúčky

Svadobné obrúčky si novomanželia vymenia počas svadobného obradu. Zatiaľ čo zásnubný prsteň vyberá muž sám ako prekvapenie pre ženu, snubné prstene si už pár vyberá spoločne. Na snubnom prsteni je zvyčajne vyryté meno partnera a dátum svadby. Pár si však môže prstene označiť čímkoľvek dôležitým pre ich vzťah, napríklad miestom svadby, dátumom prvého stretnutia, odtlačkom prsta, citátom, prezývkou atď. Niekedy sú na nich vyryté aj symboly, ako napríklad srdce alebo znamenie zverokruhu. Oba prstene by mali byť vyrobené v rovnakom štýle a na prvý pohľad by ste mali vedieť rozoznať, že patria k sebe. Dámsky prsteň je potom zvyčajne doplnený kamienkami alebo inými ozdobami.

Od dávnych čias nosili snubné prstene len ženy. Situácia sa však v 20. storočí zmenila. Počas druhej svetovej vojny odchádzali muži bojovať ďaleko od domova a prsteň im pripomínal domov, manželku a rodinu. Po skončení vojny sa z tohto prejavu lásky stala tradícia a niektorí muži dnes nosia snubné prstene na rukách bežne.

Neobvyklé svadobné obrúčky

Každá žena si možno neželá honosnú svadbu od mladého veku a zároveň nie každý muž sa presne chveje pri predstave emocionálnej rodiny na svadobnom obrade. Svadba však nemusí byť vždy usporiadaná podľa prísnych pravidiel. Každý si ho môže vytvoriť podľa seba a rovnako je možné improvizovať s krúžkami. Zaujímavým tipom sú prstene, ktoré sú zdobené odtlačkom prsta alebo dlane partnerov. Je tiež možné nechať si vyrobiť nedokonalé prstene, ktoré znázorňujú nedokonalosti každej osoby, alebo akékoľvek prstene na mieru, ktoré vystihujú povahu partnerov. Niektoré páry si dokonca nechávajú vytetovať prsteň na prst.

Považujete túto príručku za užitočnú a dobre napísanú?

Kliknite na hviezdičky a ohodnoťte!

Priemerné hodnotenie 5 / 5. Počet hlasujúcich 3

Ešte nikto nehlasoval, buďte prvý!

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *