Ako napísať zavináč

ako napísať zavináč

3
(2)

Skôr ako sa pozrieme na rôzne spôsoby písania zavináč@, poďme si povedať, čo tento symbol znamená a ako vznikol.

Čo je to zavináč?

zavináč sa označuje ako špeciálny znak a je jedným z najpoužívanejších znakov pri komunikácii v online prostredí. Znak pre zavináč (@) však vznikol dávno pred vznikom počítačov a bol skratkou anglickej predložky, ktorá nesie význam u, keď na. Pôvodne bol tento znak vytvorený ako skratka a typografická ligatúra z latinskej predložky ad.

Samotný názov zavináč je českého a slovenského pôvodu a názov vychádza z podobnosti s rovnomennou zabalenou rybou pochúťkou. V angličtine je @ pomenovaný ako salamander, komerčný at, at symbol, at znak, at značka, at, strudell. V nemčine sa nazýva At Zeichen, Klammeraffe (v preklade prítulná opica) alebo Affenschwanz (opičí chvost). V poľštine sa kuvik volá atka alebo malpa (v preklade opica) alebo malpka (opica). V ruštine sa @ v preklade označuje ako sobaka alebo pes. V iných svetových jazykoch sa @ označuje názvami ako slimák, myš, čobot, mlok, kapusta, ruža alebo inými asociatívnymi výrazmi.

Ako vznikla táto prezývka?

Zavináč znak pripomína zakrúžkované písmeno a. Prirodzenou otázkou preto je, ako táto postava s nezvyčajným vzhľadom vznikla. Prvé zmienky pochádzajú z polovice 14. storočia, keď v preklade gréckej kroniky Konštantína Manassesa do bulharčiny pisár použil v slove amen namiesto veľkej abecedy známy znak kata. Jeho motivácia nie je jasná, pretože sa zachovala len postava, o ktorú ide, nie však komentáre a jazykové poznámky k scenáru.

Ďalšie záznamy sa nachádzajú o dve storočia neskôr, keď sa už znak @ používal častejšie, a to na vyjadrenie štandardizovanej jednotky objemu a hmotnosti amfory, ktorá bola keramickou nádobou. V tom istom období sa tento volací znak používal aj v Španielsku a Portugalsku, konkrétne na označenie skratky pre hmotnosť arroby. Názov arroba sa dodnes používa v portugalsky hovoriacich krajinách.

Ako a kde sa používa?

Existuje niekoľko rôznych významov značky zavináč, ktoré sa líšia v závislosti od kontextu, v ktorom sa používa. Iniciály sa najčastejšie používajú v online komunikácii, najmä v e-mailovej komunikácii a sociálnych médiách. Použitie znaku @ je však široké.

Elektronická pošta alebo e-mail

Zavináč je podstatnou súčasťou každej e-mailovej adresy. Používanie tohto znaku v jedinečných adresách používateľov sa datuje od vzniku prvej komunikačnej siete ARPANET a zachovalo sa dodnes. Zavináč teda slúži ako oddeľovač medzi jedinečným používateľským menom a internetovou doménou, ktorá je často @gmail.com, @gmail .cz, @seznam.cz, @tiscali.cz a iné.

E-mailová adresa sa skladá z používateľského mena, ktoré musí byť jedinečné. V opačnom prípade by sa pošta odoslala viacerým používateľom s rovnakým menom, čo je nežiaduce. Často sa môže stať, že požadované meno je už obsadené, a preto je potrebné doplniť jedinečnú adresu, napríklad pridaním číslic. Druhá časť adresy je internetová doména. Adresa preto vyzerá napr. ako adelanovakova@zoznam.sk a číta sa ako „adelanovakova zavináč zoznam bodka sk“ V angličtine by sme túto adresu prečítali ako „adelanovakova at zoznam dot sk“

Online fóra a internetové diskusie

Online fóra a internetové diskusie sa používajú na komunikáciu medzi mnohými používateľmi. V tomto prostredí s viacerými používateľmi bolo preto potrebné navrhnúť poradie, ktoré by umožnilo, aby diskusie na seba zmysluplne nadväzovali. Na tento účel sa používal zavináč, ktorý používateľ použil v príspevku s menom používateľa, keď chcel nadviazať kontakt s daným používateľom alebo ho vyzvať na odpoveď. Používateľ dostane upozornenie na označenie, aby sa jeho príspevok nestratil v množstve iných príspevkov.

Používatelia by mali byť označení menom alebo prezývkou, ktorú používajú v komunikačnom kanáli. Keď zadáte prezývku a napíšete prvé písmená prezývky, často sa automaticky zobrazí ponuka mien a potom stačí vybrať požadovaného používateľa. Používateľské meno Karolína2247 bude vyzerať takto: @Karolína2247. V rámci jedného príspevku je možné označiť viacerých používateľov a diskutovať tak s viacerými priateľmi.

Sociálne siete

Sociálne siete sú vylepšené verzie a rozšírenia online fór a diskusií. A keďže sa v týchto prostrediach osvedčilo používanie rukoväte na označovanie používateľov, táto funkcia sa používa na rovnaký účel aj v tomto prostredí. Znak zavináč sa používa na identifikáciu používateľov takmer vo všetkých sociálnych sieťach, z ktorých najpoužívanejšie sú Facebook, Twitter a Instagram. Keď používateľa označíte, príslušný používateľ dostane upozornenie o označení, čo mu umožní prečítať si váš príspevok a reagovať naň.

Vyjadrenie gramatického javu v španielčine a portugalčine

V španielčine alebo portugalčine sa znak zavináč používa na vyjadrenie gramatického javu negramatickým spôsobom. Konkrétne, použitie znaku sa používa na vyjadrenie toho, že sú zastúpené obe pohlavia. Koncovka množného čísla -os alebo -as sa najčastejšie používa v prídavných menách, príčastiach alebo podstatných menách. Preto sa veta malditas y malditos profesores skracuje na maldit@s profes kvôli použitiu enjambmentu.

Jednotkové ceny

Vo finančnom alebo ekonomickom kontexte sa zavináč číta ako obchodná cena a označuje jednotkovú cenu. Príkladom je fráza „apples @ 30c / pound“, ktorú možno do slovenčiny preložiť ako „jablká sa predávajú za 30 centov za libru„. V cudzojazyčných textoch je známejšie používanie komerčného at, v slovenčine sa pre tieto kontexty ujalo francúzske slovo à.

Používanie prísloviek v programovacích jazykoch

Najširší okruh ľudí používa zavináč v e-mailovej komunikácii, na online fórach alebo sociálnych sieťach. Zavináč sa však používa aj v programovacích jazykoch, kde označuje entitu. Každý program používa zavináč na iné účely:

Python – @ sa používa na označenie dekorátorov, priraďuje funkciu k parametrom inej funkcie

Java – @ označuje anotácie, ktoré ovplyvňujú preklad a vykonávanie kódu

PHP – @ sa používa na označenie funkcie, aby sa zabránilo chybám, ktoré by funkcia mohla vygenerovať

CSS – @ sa používa v špeciálnych príkazoch mimo CSS

Pascal – @ funguje ako operátor odkazu na vyhľadanie adresy premennej

Ruby – @ rozlišuje objektové premenné od lokálnych premenných metód

Používanie zavináče v texte

Zavináč sa nepoužíva len vo webovom prostredí, ale môže sa objaviť aj v tradičnom písanom texte. V druhom prípade často slúži ako skratka. V určitých kontextoch sa môže zavináč použiť ako náhrada písmena „a“ na vyjadrenie významu a v rovnakom kontexte ako znak & alebo ampersand. Často sa zavináč používa v súvislosti s výpočtovou technikou. Príkladom použitia by preto mohol byť názov knihy Women @ Strangers at the End of the Century.

Zavináč sa môže použiť aj tam, kde je potrebné označiť skutočnosť číselnými znakmi, predovšetkým na zvýšenie prehľadnosti a uľahčenie orientácie v texte. Používa sa napríklad v niektorých cestovných poriadkoch, kde je potrebné uviesť výnimky z plánovaného rozvrhu v danom čase. V Pražskej integrovanej doprave sa krivka používa na označenie zastávok v medziľahlom alebo koncovom úseku, ku ktorým vedú len rovnako označené spoje.

Ako napísať zavináč

Na klávesnici je možné zadať zavináč obmedzenia niekoľkými spôsobmi. Nasledujúce skratky fungujú pre systém Windows:

ako napísať zavináč na klávesnici
 • alt gr (pravý alt) + V
  Alt gr alebo pravý alt sa nachádza napravo od medzerníka. Dvojité označenie tohto klávesu uvádzame preto, lebo v niektorých prípadoch je to len alt, v iných alt gr. Ak chcete získať zavináč, musíte súčasne krátko podržať obe tlačidlá.
 • Ctrl + alt (ľavý alt) + V
  V tomto prípade klávesová skratka zahŕňa ľavý alt, ktorý sa nachádza hneď vedľa medzerníka. Musíte súčasne stlačiť kláves V a kláves ctrl. Na poradí stlačenia nezáleží, ale na získanie zavináče musíte stlačiť všetky tri tlačidlá súčasne.
 • Alt (ľavý alt) + 64
  To vám umožní napísať znak podľa kódu ASCII. Stačí podržať ľavý alt, ktorý sa nachádza vľavo vedľa medzerníka a čísla 6, za ktorým nasleduje číslo 4. Po pustení ľavého alt sa vytlačí zavináč.
 • Vloženie zavináče (@)
  Ak z nejakého dôvodu nie je možné zadať zavináč pomocou vyššie uvedených klávesových skratiek, existuje možnosť skopírovať zavináč, napríklad z tejto stránky, a vložiť ho na požadované miesto. Jednoducho zvýraznite zavináč v texte a stlačte ctrl + C alebo kliknite pravým tlačidlom myši a po zobrazení ponuky vyberte položku Kopírovať. Potom umiestnite kurzor na požadované miesto a stlačte ctrl + V alebo kliknite pravým tlačidlom myši a po zobrazení ponuky vyberte položku Vložiť.
 • Vloženie zavináče do nástrojov Microsoft – Word, Excel, Powerpoint Office
  Ak pracujete v niektorom z vyššie uvedených nástrojov, je možné vložiť štartovaciu značku aj z ponuky tvorcov. Špeciálne znaky nájdete v knižnici znakov na paneli nástrojov. V hornej časti panela nástrojov kliknite na kartu Vložiť. Kliknutím na kartu Symbol sa zobrazí niekoľko najčastejšie používaných alebo nedávno použitých znakov. Ak medzi nimi nie je požadovaný znak, kliknite na položku Ďalšie symboly a vyberte si z bohatej ponuky symbolov.
 • Vloženie zavináče z mapy znakov
  V prenosnom počítači alebo počítači nájdete zavináč v špeciálnej tabuľke, v ktorej sú zobrazené všetky znaky. K tejto tabuľke sa dostanete stlačením tlačidla Windows alebo ikony Štart. Keď sa zobrazí vyhľadávacie okno, zadajte doň „charmap“ alebo „character map“. Po potvrdení vyhľadávania sa otvorí tabuľka znakov, z ktorej môžete vybrať príslušný znak, v tomto prípade zavináč. Skopírujte znak pomocou klávesovej skratky ctrl + C a vložte ho do textu pomocou klávesovej skratky ctrl + V. Znak môžete kopírovať a vkladať aj pomocou tlačidla „Kopírovať“ pod tabuľkou a funkcie „Vložiť“ stlačením pravého tlačidla na mieste, kam chcete vložiť, a výberom príslušnej funkcie.

Nasledujúce skratky fungujú pre OSX (Mac):

 • Alt (Option) + 2, ě alebo @Stlačte
  Alt alebo Option s ktorýmkoľvek z týchto troch znakov, ak máte aktívnu slovenská klávesnicu.
 • Shift + 2, ě alebo @Stlačte
  Shift s ktorýmkoľvek z týchto troch znakov, ak máte aktívnu anglickú klávesnicu.

Zavináč môžete v telefóne alebo tablete zadať takto.

Pri používaní telefónu alebo tabletu nemôžete používať klávesové skratky ako na klávesnici bežného notebooku alebo počítača. K dispozícii je však virtuálna klávesnica, ktorá by mala poskytnúť ponuku všetkých potrebných symbolov a znakov. Ak chcete nájsť zavináč, musíte otvoriť klávesnicu a vyhľadať symbol v spodnej lište, aby ste sa prepli do ponuky špeciálnych znakov. Toto tlačidlo je často označené symbolom otáznika a niekoľkými číslami. Po prepnutí do ponuky stačí vyhľadať znak @ a stlačiť ho. Nadávka by mala byť na vrchole týchto klávesníc, pretože je to jeden z najpoužívanejších znakov.

Ak virtuálnu klávesnicu nenájdete, je možné znak @ z tohto textu skopírovať aj tak, že ho označíte a stlačíte tlačidlo „Kopírovať“, potom tento znak vložíte na požadované miesto kliknutím na toto miesto a výberom položky „Vložiť“.

Považujete túto príručku za užitočnú a dobre napísanú?

Kliknite na hviezdičky a ohodnoťte!

Priemerné hodnotenie 3 / 5. Počet hlasujúcich 2

Ešte nikto nehlasoval, buďte prvý!

Ako nastaviť router
nastavenia routera wifi

Dnes už nemusíte platiť neprimerané sumy IT technikom, ktorí vám za chvíľu nastavia router alebo vyriešia iné problémy, o ktorých >>>

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *