Zásady ochrany osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov dávate prevádzkovateľovi webovej stránky – Petrovi Malecovi, IČO: 75248255 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracovaním vašich osobných údajov podľa nižšie uvedených podmienok.

Rozsah spracovania vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s odberom e-mailových noviniek. Prevádzkovateľ spracuje váš e-mail a meno.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje za účelom zasielania informácií z oblastí blízkych téme webovej stránky napovime.cz, t. j. najmä o návodoch, tipoch, zľavách a tiež vrátane informácií o nových článkoch na uvedenej webovej stránke.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné na účely zasielania marketingového bulletinu. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 – (ďalej len „GDPR“).

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje spracúvané

Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje, kým svoj súhlas neodvoláte.

Aké informácie zhromažďuje táto webová lokalita

Komentáre

Pri každom komentári môžete zadať svoj e-mail a svoje meno. Je to pre prípad, že by ste chceli komentár v budúcnosti vymazať. Poskytnutý e-mail sa použije na overenie žiadosti. Okrem toho sa váš profilový obrázok generuje z jednosmerne zašifrovaného reťazca vášho e-mailu prostredníctvom služby Gravatar. Nemusíte používať svoj skutočný e-mail ani meno. V oboch prípadoch môžete použiť fiktívne údaje.

Pri každom komentári sa ukladá aj IP adresa návštevníka a reťazec user-agent (názov a verzia prehliadača). Tieto dve informácie sa používajú na detekciu spamu.

Tieto údaje sa uchovávajú počas celej doby platnosti komentára. V okamihu, keď je článok, ku ktorému komentár patrí, alebo samostatný komentár vymazaný, je natrvalo vymazaný z databázy.

Služba Gravatar môže mať k dispozícii anonymný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash), ktorý sa môže použiť na určenie, či používate službu. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Gravatar sú k dispozícii tu: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára je vaša profilová fotografia viditeľná pre verejnosť v kontexte vášho komentára.

Prihlásiť sa k odberu komentárov

Na niektorých stránkach máte možnosť prihlásiť sa k odberu komentárov, ak niekde existuje reakcia na článok. V tomto prípade je váš e-mail uložený

Cookies

Stránka používa súbory cookie, čo sú malé súbory, ktoré ukladá váš prehliadač. Zvyčajne sa používajú na ukladanie jednotlivých nastavení.

  • PHPSESSID – Ak vyplníte komentár, zapamätá si obsah polí meno, e-mail, webová stránka. Používa sa na uľahčenie ďalšieho komentovania. Kto chce všetko vyplniť znova?
  • Google Analytics – externé počítadlo návštevnosti od spoločnosti Google. Získava informácie o vašom prehliadači, IP adrese a mieste, odkiaľ ste na stránku prišli. Používa sa na zistenie, ktorý obsah sa vám páči, odkiaľ ste sa o stránke dozvedeli, a tiež na to, ako by som mal stránku technicky vylepšiť, aby bola pre návštevníkov prívetivejšia. Po 14 mesiacoch sa všetko vymaže a zostanú len anonymné súhrnné údaje.
  • doubleclick.net, rlcdn.com, mookie1.com a ďalší partneri spoločnosti Google – reklamný systém Google AdSense. Na základe textu článku alebo vášho predchádzajúceho záujmu (napríklad vyhľadávania v Google) vám zobrazí reklamu. Spoločnosť Google sa významne podieľa na nákladoch na prevádzku týchto stránok.
  • Sklik.cz – reklamný systém patriaci spoločnosti Seznam.cz
  • Heureka.cz/sk – reklamný systém patriaci Heureka.cz
  • Alza.cz/sk – reklamný systém patriaci Alza.cz
  • poskytovateľ marketingového softvéru Ecomail.cz, ECOMAIL.CZ, s.r.o., (https://www.ecomail.cz/gdpr/ecomail-a-gdpr) – distribúcia newsletterov

Procesory

Spracovatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sa starajú o vyššie uvedené osobné údaje.

Marketing a reklama

  • Google (Google Ireland Limited), Seznam (Seznam.cz, a.s.) – Tieto spoločnosti majú prístup k osobným údajom, ako je IP adresa, internetový prehliadač, rozlíšenie obrazovky alebo či máte povolené technológie, ako je Flash, Java. Odosiela sa prostredníctvom reklamného systému Google AdWords, Google Analytics, Sklik.

Technika

Ide o hostingové spoločnosti, v ktorých sú uložené súbory, databázy a e-maily. Všetky tieto spoločnosti musia byť v súlade so všeobecným nariadením EÚ 2016/679 o ochrane údajov.

  • Savana s.r.o. – poskytovateľ webhostingu
  • WEDOS Internet, a.s. – poskytovateľ webhostingu a externého úložiska na zálohovanie

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého newslettera. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom bude mať prístup prevádzkovateľ a jeho spolupracovníci, ktorí poskytujú primerané záruky a ktorých spracovanie je v súlade so všetkými požiadavkami GDPR a ktorí dostatočne chránia vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby sú technickými a marketingovými asistentmi. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len na nevyhnutný čas a v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb a dodržiavanie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Správcu môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: petr@napovime.cz. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti, aby zabránil prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom, ale je nepravdepodobné, že tak urobí.

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť alebo doplniť svoje osobné údaje, požiadať o obmedzenie spracovania, namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov alebo podať sťažnosť, požiadať o prenosnosť údajov, prístup k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení ochrany údajov, vymazanie a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo vzniesť námietku

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Svoju námietku musíte predložiť prevádzkovateľovi. Ak namietate proti spracovaniu na účely e-mailového marketingu, prevádzkovateľ nebude osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ďalšie informácie o tomto práve sú uvedené najmä v článku 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností prevádzkovateľa podľa GDPR môžete kedykoľvek podať dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Dôsledky neposkytnutia osobných údajov

Svoje osobné údaje poskytujete úplne dobrovoľne. Nie ste povinný ich poskytnúť. Ak svoje osobné údaje neposkytnete, nevzťahujú sa na vás žiadne sankcie. Predchádzajúce tri vety hovoria približne to isté. Ak však poskytovateľovi neposkytnete osobné údaje, nebude vám môcť zasielať úžasné informačné bulletiny. Je len na vašom rozhodnutí, či chcete tieto oznámenia dostávať alebo nie.

Záver

Všetky webové stránky sú vytvorené tak, aby na svoju prevádzku vyžadovali minimálne alebo žiadne osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nie je zmluvou, ale vyhlásením. Podľa potreby sa môže kedykoľvek zmeniť. Žiadna zmena však nijako neovplyvní vaše práva.
Všetky webové lokality používajúce systém správy obsahu WordPress sú v prípade vydania aktualizácie zabezpečenia okamžite aktualizované. Okrem toho sa v nich vykonalo niekoľko úprav na ďalšie zvýšenie ich bezpečnosti.